Gattung:
Buch
Autor/Herausgeber:
J. Bonnet
 
Normierte Form: Bonnet, Paul Georg Johannes [Paul Georg Johannes Bonnet]
Titel:
Bilder aus dem Leben

Normierte Form:

Erscheinungsjahr:
1877
Erscheinungsort:
Norden

Normierte Form: Norden

Verlag/Drucker:
D.Soltau

Normierte Form: Soltau, D. [D. Soltau]

Seiten:
272
Signatur:
VI 113