Gattung:
Aufsatz
Autor/Herausgeber:
David S. Sytsma
 
Normierte Form: Sytsma, David S. [Sytsma, David][David S. Sytsma]
Titel:
The Exegetical Context of Calvin's Loci on the Christian Life

Normierte Form:

Zeitschrift:
Calvin Theological Journal
Band:
45
Heft:
2
Erscheinungsjahr:
2010
Seiten:
256-279
Schlagwörter:
Calvin, Jean - Bibelauslegung
Calvin, Jean - Ethik
Signatur:
XXII 19